मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ बोला जयजय  गणराया… ☆ सुश्री प्रणिता खंडकर ☆

सुश्री प्रणिता प्रशांत खंडकर  कवितेचा उत्सव  ☆ बोला जयजय  गणराया... ☆ सुश्री प्रणिता खंडकर ☆ बोला जय जय गणराया तुझ्या दर्शने हरती विघ्ने, जाती लयाला चिंता, आनंदाची असे पर्वणी, आगमन तुमचे बाप्पा! बोला जय जय गणराया, बोला जय जय गणराया! पूजतो तुजला भावभक्तीने, सान-थोर हा मेळा, पार्थिवातूनी  चैतन्याची, देसी प्रचिती बाप्पा! बोला जय जय गणराया, बोला जय जय गणराया! हात जोडूनी, नमन तुला हे, पायी ठेवता माथा, सकला देई विवेकबुद्धी, विद्याधीश तू बाप्पा! बोला जय जय गणराया, बोला जय जय गणराया! गोड मानूनी घ्यावे तू रे, अर्पियले जे तुजला, भक्तिभाव जो मनीमानसी, ओळखीसी तू बाप्पा! बोला जय जय गणराया, बोला जय जय गणराया!  चिंतन व्हावे तुझ्या गुणांचे, ध्यास जडो ज्ञानाचा, जाण राहू दे माणुसकीची, माणसात तू बाप्पा! बोला जय जय गणराया, बोला जय जय गणराया! © सुश्री प्रणिता खंडकर संपर्क – सध्या वास्तव्य… डोंबिवली, जि. ठाणे. ईमेल pranitakhandkar@gmail.com केवळ वाॅटसप संपर्क.. 98334 79845. ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ रानातली‌ वाट ☆ सौ. विद्या पराडकर ☆

सौ. विद्या पराडकर  कवितेचा उत्सव  ☆ रानातली‌ वाट ☆ सौ. विद्या पराडकर ☆ रानातली वाट ही सजली कशी नागमोडी झाडांच्या ग सावलीत धावे बाई दुडदडी☘️   रानातील वाट ही वा-यालाही‌ खुणावत डोंगराकडे येई म्हणूनी पुन्हा पुन्हा  विचारत☘️   कसा माळ बाई सुना वारा लपुन लपून बैसे आमराईला बघता बघता गालातल्या गाली हासे☘️   रानातील वाट ही सर्वांना खेळवत राही तलावाला पाहून बाई लाजून दिसेनाशी होई☘️   रानातील वाट ही देवता प्रवाशांची असते परोपकार दीप घेऊनी मानवी जीवन उजळीते☘️   रानातील वाट ही मला भारी वाटे  प्रिय प्रवृत्ती कडून निवृत्ती कडे जाणारी भासे माझी माय☘️ © सौ. विद्या पराडकर वारजे  पुणे..मो - ९२२५३३७३३० ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ विजय साहित्य #191 ☆ आली गौराई माहेरी ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆

कविराज विजय यशवंत सातपुते कवितेचा उत्सव # 189 – विजय साहित्य ☆ आली गौराई माहेरी ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆ आली गौराई माहेरी सोनियाच्या पावलाने तिला पाहून पळाले दुःख मागल्या दाराने. . . . !   परंपरा पुजणारा सण गोराईचा मोठा तिची लागता चाहूल नाही आनंदाला तोटा. . . !   ज्येष्ठा कनिष्ठा बहिणी आदिशक्ती, आदिमाया मन जाहले अंगण त्यात सौभाग्याची छाया . . . . !   जाई, जुई, मोगर्‍याचा तिच्या मखरात साज फराळाच्या पदार्थाने केली दिवाळी मी आज .. . !   खीर,पुरी, कानवले पंच पक्वान्नाचा थाट यश, किर्ती, समाधान बघतात तिची वाट.. . !   तिचे सासर सौख्याचे आणि माहेर मायेचे अनुराधा, ज्येष्ठा, मूळ चार दिन नक्षत्रांचे. .. !   फुला फळांची आरास सजविले सालंकृत . आ अंतराने अंतराला जणू केले आलंकृत अशी गौराई साजणी जणू लक्ष्मीचे रूप तिचे गुण वर्णिताना व्हावा अक्षरांचा धूप .. . !   देव गणराया सवे राही माहेरी गौराई देई दान सौभाग्याचे तिची लाभू दे पुण्याई. . . . ! © कविराज विजय यशवंत सातपुते सहकारनगर नंबर दोन, दशभुजा गणपती रोड, पुणे.  411 009. मोबाईल  8530234892/ 9371319798. ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ देवा गणेश देवा… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆

श्री रवींद्र सोनावणी  कवितेचा उत्सव  ☆ देवा गणेश देवा… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆  देवा गणेश देवा तू सृष्टीचा नियंता आम्ही मुले तुझीही नमितो तुला  अनंता   श्वासात तूच आहे हृदयी तुझाच वास चोचीत पाखरांच्या तू भरवितोस घास स्वामी चराचराचा आदर्श तू विधाता आम्ही मुले तुझीही नमितो तुला अनंता   दे शक्ती बुद्धी विद्या दे ध्यास  सद्गुणांचा वरदान दे प्रभू रे व्हावी विनम्र वाचा देतोस मुक्तहस्ते तू एकमेव दाता आम्ही मुले तुझीही नमितो तुला अनंता   पुष्पातला सुवास मकरंद तु पराग झुळझुळ वाहणारा तू रंग अन तरंग देहात जागणारा चैतन्यदायी आत्मा आम्ही मुले तुझीही नमितो तुला अनंता   माता पित्यास आम्ही, तुझिया रूपात पाहू, श्रम शक्तीच्या पूजेला सारे आयुष्य वाहू अस्तित्व जाणवावे तव गीत गात असता आम्ही मुले तुझीही नमितो तुला अनंता © श्री रवींद्र सोनावणी निवास :  G03, भूमिक दर्शन, गणेश मंदिर रोड, उमिया काॅम्पलेक्स, टिटवाळा पूर्व – ४२१६०५ मो. क्र.८८५०४६२९९३ ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सुजित साहित्य #174 ☆ बाप्पा… ☆ श्री सुजित कदम ☆

श्री सुजित कदम  कवितेचा उत्सव  ☆ सुजित साहित्य # 174 ☆ बाप्पा... ☆ श्री सुजित कदम ☆ बाप्पा तुझा देवा घरचा पत्ता मला तू ह्या वर्षी तरी देऊन जायला हवा होतास.. कारण.., आता खूप वर्षे झाली बाबांशी बोलून बाबांना भेटून... ह्या वर्षी न चूकता तुझ्याबरोबर बांबासाठी आमच्या खुशालीची चिठ्ठी तेवढी पाठवलीय बाबा भेटलेच तर त्यांना ही त्याच्यां खुशालीची चिठ्ठी माझ्यसाठी पाठवायला सांग... बाप्पा..., त्यांना सांग त्याची चिमूकली त्यांची खूप आठवण काढते म्हणून आणि आजही त्यांना भेटण्यासाठी आई जवळ नको इतका हट्ट करते म्हणून..., बाप्पा तू दरवर्षी येतोस ना तसच बाबांनाही वर्षातून एकदातरी मला भेटायला यायला सांग.., तुझ्यासारखच...,त्यांना ही पुढच्या वर्षी लवकर या.. अस म्हणण्याची संधी मला तरी द्यायला सांग..., बाप्पा.., पुढच्या वर्षी तू... खूप खूप लवकर ये.. येताना माझ्या बाबांना सोबत तेवढ घेऊन ये...! © श्री सुजित कदम संपर्क – 117, विठ्ठलवाडी जकात नाका, सिंहगढ़   रोड,पुणे 30 मो. 7276282626 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – चित्रकाव्य ☆ आतुरता आगमनाची… ☆ सौ. रेखा दयानंद हिरेमठ ☆

सौ. रेखा दयानंद हिरेमठ   चित्रकाव्य   आतुरता आगमनाची…  ☆ सौ. रेखा दयानंद हिरेमठ ☆ ☆ शोभसी तू बुद्धीची देवता तू दयाळा  भक्तांना दिला वाव मनाप्रमाणे मूर्ती घडवाया  बुद्धी अन् श्रध्देचा सुंदर मिलाफ होता  साजिरा-गोजिरा अवतरे घरी अन् मनी विघ्नहर्ता ☆ ज्याला जसा भावला त्याने तसा रंगविला भक्ताघरी काही दिवस तर मनी कायमचा राहीला  अबाल-वृद्धांच्या मनी उधाण चैतन्याला  काही दिवस पारावार नाही आता आनंदाला ☆ इतकेच काय तो मंडळातही अवतरला  भक्तांसाठी तो भर रस्त्यातही उभा ठाकला  इतकीच विनंती सर्व भक्तांना जनांना  ठेवावे साजेसे वर्तन नको वाव टिकेला  तेव्हाच आनंद होईल स्वर्गी  टिळकांना ☆   बाप्पा आपले अन्याय घालतो सदा पोटी  अन् दुःख ताराया येतो भक्तांच्या भेटीसाठी  आतुरता साऱ्यांनाच तव शुभ आगमनाची  आस तुझे गोजिरे रूप डोळ्यात साठवण्याची ☆ इतके मागणे हे श्रीगणेशा  आदर्श घेऊ तव गुणांचा  दे आशीर्वाद सद्वर्तनाचा  दे आशीर्वाद सद्वर्तनाचा —               मोरया ☆ 😍दEurek(h)a🥰 © सौ. रेखा दयानंद हिरेमठ सांगली ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈  ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ लपंडाव… ☆ सुश्री शोभना आगाशे ☆

सुश्री शोभना आगाशे  कवितेचा उत्सव  ☆ लपंडाव… ☆ सुश्री शोभना आगाशे ☆ ☆ निळ्या अर्णवी शोधित राही, श्रीकृष्णाची अतल निळाई। निळ्या अंबरी अनंत निळेपण, चकवुनि जाता हताश होई॥ ☆ मधुवनी घुमता बासुरीचे स्वर, शोधू जाता निसटुनी जाई। शारदराती रास खेळता, अगणित रूपें समोर येई॥ ☆ भास कोणता, खरा कोणता, दृष्टीभ्रम का मलाच होई। पुरे हरी हा लपंडाव ना, मज सामोरी झडकरी येई॥ ☆ © सुश्री शोभना आगाशे सांगली  दूरभाष क्र. ९८५०२२८६५८ ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – मराठी कविता ☆ कवितेच्या प्रदेशात # 200 ☆ ॥ गजानन ॥ ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆

सुश्री प्रभा सोनवणे कवितेच्या प्रदेशात # 200 ☆ ॥ गजानन ॥ ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆ ☆ आले घरोघर  वाजत गाजत बुद्धीचे दैवत गजानन ॥   केली पूजाअर्चा आर्पिली जास्वंद झाले की प्रसन्न गजानन ॥   मोदक साजूक खीर तांदळाची तृप्त की जहाले गजानन ॥   खिरापत रोज आवडेच भारी लाडू पेढे खाती गजानन ॥   आरती म्हणता रात्रंदिन आम्ही झाले की प्रसन्न गजानन ॥   दहा दिवसाचे असती पाहुणे दरवर्षी येती गजानन ॥ ☆ © प्रभा सोनवणे संपर्क – “सोनवणे हाऊस”, ३४८ सोमवार पेठ, पंधरा ऑगस्ट चौक, विश्वेश्वर बँकेसमोर, पुणे 411011 मोबाईल-९२७०७२९५०३,  email- [email protected] ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ पुण्य पदराला… ☆ सुश्री वर्षा बालगोपाल ☆

सुश्री वर्षा बालगोपाल   कवितेचा उत्सव  ☆ पुण्य पदराला... ☆ सुश्री वर्षा बालगोपाल ☆ ☆ पांडुरंग भेटीसाठी वरूण निघाला आभाळाच्या भाळी अबीर ल्याला ॥ ☆ गडगटाचा मृदु्ंग, थेंबांची तुळशीमाळ टपटप आवाजाचे वाजतात टाळं ढग अश्व धावे कधी, सज्ज रिंगणाला पांडुरंग भेटीसाठी वरूण निघाला ॥ ☆ भक्त मेळाव्यात हा असा सामावला विसरूनी देहभान अभंग गाईला रिमझीम चिपळ्यांनी ठेका तो धरला पांडुरंग भेटीसाठी वरूण निघाला ॥ ☆ पंढरपुरी येता विठूमय झाला आनंदाचा पूर चंद्रभागेला आला पापक्षालन झाले पुण्य पदराला पांडुरंग भेटीसाठी वरूण निघाला ॥ ☆ © सुश्री वर्षा बालगोपाल मो 9923400506 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ मानस पूजा ☆ सौ.मंजिरी येडूरकर ☆

सुश्री मंजिरी येडूरकर  कवितेचा उत्सव  ☆ मानस पूजा ☆ सौ.मंजिरी येडूरकर ☆ गोड मानूनी घ्यावी वरदा, आज ही मम पूजा नयनात वसे तव मूर्ती, ना कोणी दूजा तव स्नानासाठी अश्रुंचे या नीर मी साठविले पापण्यांनी तुझ्या समोरी, जुडे दुर्वांचे मांडिले माझे काही नाही जवळी, सारे तुझेच रे दान सद्विचारांचे गंध लाविते, तव भाळी छान सद्गुणांचे फूल वाहते, तव जपा घे मानूनी सत्कर्मांची ओंजळ तुजला, मंत्राक्षता जाणूनी गोड स्वरांनी कोकिळ गातो, तुझी आरती राजा लगबगीने घंटा वाजवी, चिमण्यांची ही प्रजा नमस्कारा हात जोडीते, एक असे मागणे पूजेच्या या साहित्याला, कधी न पडो रे उणे © सौ.मंजिरी येडूरकर लेखिका व कवयित्री, मो – 9421096611 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More
image_print