मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ आळंदीचा छंद… ☆ श्रीशैल चौगुले ☆

श्रीशैल चौगुले

? कवितेचा उत्सव ?

☆ आळंदीचा छंद... ☆ श्रीशैल चौगुले ☆

अजब पालखी / ज्ञानेशाची दिंडी

वारकरी झुंडी  /  विठ्ठल पेले //

*

भक्ताची काळजी /आळंदीचा राजा/

सांभाळतो प्रजा /ग्रंथमाऊली//

*

जन्माचा सोहळा /भेटीसाठी आस/

अभंगाचे दास/लहानथोर //

*

ऐटीत पंढरी /पांडुरंगी वास /

चंद्रभागा खास/स्वर्गभुवरी //

© श्रीशैल चौगुले

मो. ९६७३०१२०९०.

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ पंढरीची विठ्ठल… ☆ सुश्री नीलांबरी शिर्के ☆

सुश्री नीलांबरी शिर्के

? कवितेचा उत्सव  ?

पंढरीचा विठ्ठल… ☆ सुश्री नीलांबरी शिर्के 

पंढरीच्या विठ्ठलाने

मज लावलाय लळा

तेच माहेर गा माझे

तोच आनंद सोहळा

*

व्याप संसाराचा मोठा

त्यात गुंतलेला पाय          

इथे भेटालागी   येते

माझी सावळी ग माय

*

सडा शिंपताना दारी

हात रेखता रांगोळी

रंगातून  सुखे हासे

तिची मुरत वेगळी

*

केर काढता घरात

मल मनाचा ती काढे

संसाराची ओढ मनी

आपसूक मग वाढे

*

चुलीपाशी रांधताना

मुखी पांडुरंग नाम

घास कुटुबांच्या ओठी

तृप्त भक्तीमय धाम

*

सारे आवरता काम

पाठ टेकता धरणी

मिटलेल्या डोळ्यातुन

चंद्रभागा इंद्रायणी

*

त्या पवित्र जलातुन

वाहतसे श्रमताप

मुखी पांडुरंग हरी

उमटते आपोआप

©  सुश्री नीलांबरी शिर्के

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ श्री अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती #246 ☆ अळवावरचे पाणी… ☆ श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे ☆

श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे

? अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती # 246 ?

 

☆ अळवावरचे पाणी ☆ श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे ☆

गर्दीमधल्या गोंगाटाने मी भेदरले होते

एकांताच्या कुशीत शिरले अन सावरले होते

*

शृंगाराची आवड नव्हती निरस आरसा होता

रसरसलेला मुखडा पाहुन मी गांगरले होते

*

सौंदर्याची खाण पाहुनी डोळे दिपले त्यांचे

खाणीवरती मी पदराला मग पांघरले होते

*

एक वाळवी मतभेदाची पोखरण्याला कारण

वरून सुंदर आतुन सारे घर पोखरले होते

*

वाचे इतके धरतीवरती घातक नाही काही

तुझे बोलणे इतके स्फोटक मी हादरले होते

*

भिती वाटते पक्व फळाला हलल्यावरती फांदी

फूल सहजतर फांदीवरती ते वावरले होते

*

अल्पजीवनी तरिही सुंदर या जगताला वाटे

अळवावरचे पाणी क्षणभर मोती ठरले होते

© श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे

धनकवडी, पुणे ४११ ०४३.

[email protected]

मो. ८१८००४२५०६, ९८२२८८२०२८

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – चित्रकाव्य ☆ विठ्ठल विठ्ठल… ☆ श्री आशिष बिवलकर ☆

श्री आशिष  बिवलकर

?️?  चित्रकाव्य  ?️?

? – विठ्ठल विठ्ठल – ? ☆श्री आशिष  बिवलकर ☆

विठ्ठल विठ्ठल | चाले मुखी जप |

कैवल्याचे तप | प्रेमभाव ||१||

*

विठ्ठल विठ्ठल | जगाची माऊली |

मायेची सावली | वैष्णवांसी ||२||

*

विठ्ठल विठ्ठल | नामाचा गजर |

भक्तीचा सागर | अथांग हा ||३||

*

विठ्ठल विठ्ठल | संताचे वचन |

ज्ञानाचे लोचन | पाहण्यासी ||४||

*

विठ्ठल विठ्ठल | पडते पाऊल |

सुखाची चाहूल | पंढरीत ||५||

*

विठ्ठल विठ्ठल | जीवा लागे नाद |

सावळ्यासी साद | भक्तीमय ||६||

*

विठ्ठल विठ्ठल | पंढरीचा धनी |

वसलाय मनी | अंतरात ||७||

© श्री आशिष  बिवलकर

बदलापूर

मो 9518942105

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ जीवाचा जिव्हाळा… ☆ प्रा तुकाराम दादा पाटील ☆

श्री तुकाराम दादा पाटील

? कवितेचा उत्सव ?

जीवाचा जिव्हाळा… ☆ प्रा तुकाराम दादा पाटील ☆

डोईवर छान / शोभे वृंदावन

हातात निशाण / वैराग्याचे

*

एकरूप झाले / निर्गुण सगूण

धरता चरण / देवा तुझे

*

मनाला लाभते / नवीन उभारी

करताना वारी / पंढरीची

*

फाटका संसार / नेटका करीन

सुखात ठेवीन / घरदार

*

कृपाळू माऊली/ जीवाला लाभली

काया वेडावली /अभंगात

*

नित्य तुझी सेवा / घडो देवराया

मला तारावया / संसारात

*

जसा तुकोबांचा /झालास तू श्वास

मनाला विश्वास  / तोच राहो

© प्रा. तुकाराम दादा पाटील

मुळचा पत्ता  –  मु.पो. भोसे  ता.मिरज  जि.सांगली

सध्या राॅयल रोहाना, जुना जकातनाका वाल्हेकरवाडी रोड चिंचवड पुणे ३३

दुरध्वनी – ९०७५६३४८२४, ९८२२०१८५२६

≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर ≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ वारी… ☆ सौ. वंदना अशोक हुळबत्ते ☆

सौ. वंदना अशोक हुळबत्ते

? कवितेचा उत्सव ?

☆ वारी… ☆ सौ. वंदना अशोक हुळबत्ते ☆ 

ओढ ग लागली | विठूच्या भेटीची |

निघाली ग वारी | ऐक सखी ||

*

फुक्या संसाराची | किती आस धरी |

हिशेब कर्माचा | देवादारी ||

*

वारी आली दारी | नको ग घोटाळू |

चल वारी करू | जिवेभावे ||

*

अंगणात विठू | भाकरीत विठू |

संसार ग माझा | विठूमय ||

*

नामा, तुका सांगे | भक्ती मार्ग श्रेष्ठ |

चरणाशी लीन | लेकरू हे ||

*

विठू नाम घेता  | सार्थक जीवन |

उणे काय माझ्या | संसारात ||

© सौ.वंदना अशोक हुळबत्ते

मो.९६५७४९०८९२

सांगली

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ हे शब्द अंतरीचे # 182 ☆ असे वाटले माझ्या मनाला… ☆ महंत कवी राज शास्त्री ☆

महंत कवी राज शास्त्री

?  हे शब्द अंतरीचे # 182 ? 

असे वाटले माझ्या मनाला ☆ महंत कवी राज शास्त्री ☆

असे वाटले माझ्या मनाला

पुन्हा एकदा बालक व्हावे

सोडोनी सर्व कष्ट चिंता

आपल्यात, आपण रमून जावे.!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

मित्र जुने मज भेटावे

विटी दांडू गोट्या कबड्डी

खेळ लिलया मग खेळावे…!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

लपाछपी रंगून जावी

खोडकर वृत्ती खेळण्यातली

त्याची एकदा उजळणी व्हावी…!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

शाळेत पट्कन लगेच बसावे

कमरे खाली घसरणारी चड्डी

हाताचा आधार, पळत सुटावे…!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

उचलून मला कुणीतरी घ्यावे

रडूनी सुजले डोळे जर-तर

खाऊसाठी पैसे मिळावे…!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

बोबडे बोल पुन्हा बोलावे

सोडूनि सर्व, कामे हातातली

आईने मज, दूध पाजावे…!!

*

असे वाटले माझ्या मनाला

काळ पुन्हा मागे सरकावा

मुक्त विहार करतांना कधी

वडिलांचा, प्रसाद मिळावा…!!

*

असे वाटता माझ्या मनाला

स्वप्नातून भानावर आलो

क्षणभर स्तब्ध होतांनाच

गालातल्या गालात, मी हसलो…!!

© कवी म.मुकुंदराज शास्त्री उपाख्य कवी राज शास्त्री

श्री पंचकृष्ण आश्रम चिंचभुवन, वर्धा रोड नागपूर – 440005

मोबाईल ~9405403117, ~8390345500

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ.गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ आषाढीची वारी… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆

श्री रवींद्र सोनावणी

? कवितेचा उत्सव ?

☆ आषाढीची वारी… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆

नको काशी मथुरा वृंदावन दूर

चंद्र भागेतटी आहे माझे पंढरपूर

*

ज्ञानीयाचा राजा आळंदीचे ठाई

घेऊ या दर्शन नका करू घाई

पालखी सोहळा वैष्णवांचा मेळा

भक्ती संगम हा

 भरून पाहू डोळा

*

लाख टाळ जमला पालख्या अपार

चंद्र भागेतटी आहे माझे पंढरपूर

*

आषाढाचे घन भरून येई मन

पंढरीच्या वाटे वारकरी जन

टाळमृदुंगाचा होतसे गजर

विठू दर्शनाशी भक्त हे आतुर

आठवता पांडुरंग तुटते  अंतर

चंद्रभागे तटी आहे माझे पंढरपूर

*

संसाराची व्यथा टोचते सर्वथा

 हरिनाम घेता नुरे काही चिंता

नासले आयुष्य सुख शोधू जाता

नको मोहमाया विठू एक भ्राता

*

विश्वासून त्याचेवर सोडीयेले घर

चंद्र भागेतटी आहे माझे पंढरपूर

© श्री रवींद्र सोनावणी

निवास :  G03, भूमिक दर्शन, गणेश मंदिर रोड, उमिया काॅम्पलेक्स, टिटवाळा पूर्व – ४२१६०५

मो. क्र.८८५०४६२९९३

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ धन्य मी – कृतार्थ मी ☆ श्री सुहास सोहोनी ☆

श्री सुहास सोहोनी

? कवितेचा उत्सव ?

☆ धन्य मी – कृतार्थ मी  श्री सुहास सोहोनी ☆

चार विभूती जन्मा आल्या

माझ्या भूमीवरती …

दु:खे पाहुनी त्यांची, मीही

अश्रु ढाळले किती …

*

विश्वोद्धारक रूपे त्यांची

आता दिसती मला…

भाग्यशालि मी आता झाले

मान मला लाभला

*

आनंदी मी आळंदी मी

भरून आले नेत्र …

ईश कृपेने झाले माझे

पवित्र तीर्थक्षेत्र ….!!

*

तृप्त मने आळंदी वदते

काहिच नाही कमी …..

धन्य मी अन् कृतार्थ मी …..

धन्य मी अन् कृतार्थ मी …..

☘️ 

अंगांगी रोमांच उमटला

इंद्रायणिच्या जळी …..

काय जाहले काहि कळेना

झाली सरिता खुळी …..

*

कसला झाला, कोणी केला

दिव्यत्वाचा स्पर्श …..

आनंदाचे तरंग उठले

मनि मावेना हर्ष …..

*

तुकयाने जव जळी बुडविली

पवित्र अभंग गाथा …..

त्या गाथेचा स्पर्श अलौकिक

सरिता टेकी माथा …..

*

इंद्रायणिची सखी जाहली

तुकयाची गाथा …..

वाळवंटी या अखंड चाले

निरुपण, कीर्तन, कथा …..

*

इंद्रायणिच्या कणाकणातुन

अजून उमटे ध्वनी …..

धन्य मी अन् कृतार्थ मी …..

धन्य मी अन् कृतार्थ मी …..

☘️

© सुहास सोहोनी

रत्नागिरी

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – चित्रकाव्य ☆ वाट हळदुली झाली… ☆ सुश्री नीलांबरी शिर्के ☆

सुश्री नीलांबरी शिर्के

?️?  चित्रकाव्य  ?️?


☆ वाट हळदुली झाली… ☆ सुश्री नीलांबरी शिर्के

आभाळ भरून आलं  

धरती भरात आली

पाऊस भूमी मिलना

वाट हळदुली झाली

*

हळदीच्या पखरणीने

जमीन दिसते देखणी

नव्हाळी चढे अंगावर

या फुलांच्या पखरणी

*

की वाट जाहली ही

जेजुरी गडाची वाट

खंडेरायाचा भंडारा

भक्ते उधळला दाट

*

वाट जेजुरीची हिच

हीच म्हाळसाईची वाट

जाता  पुढेच लागेल

असा बाणाईचा घाट

*

या  पिवळ्याची जादू

त्याच्या रंगातुन बोले

पीत फुलांची  पखरण

किती आठवात आले !

©  सुश्री नीलांबरी शिर्के

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares
image_print